* در صورت فراموشی رمز عبور یا درخواست ایجاد شناسه کاربری لطفا با شماره 66976514 یا 66976512 تماس حاصل فرمایید

* نام کاربری و رمز عبور با حروف کوچک و بدون فاصله وارد شود. 

* به اطلاع کاربران محترم می رساند که در این مرحله از پایش دانشگاهها و مؤسسات، صرفاً پایش دانشگاههای وابسته به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری مد نظر بوده و برای سایر دستگاهها در فرصتهای بعد فراخوان داده خواهد شد.