شورای عالی انقلاب فرهنگی
هيئت نظارت و ارزيابی فرهنگی و علمی
پايگاه ارزيابی خرد علم و فناوری و آموزش عالی

   
 

 

 
  ارسال اطلاعات مربوط به سال:
گردآوری اطلاعات سال 1391 پایان پذیرفته و گزارشات ارزیابی مرتبط بزودی منتشر خواهد شد.
 
نام کاربر:     
کلمه عبور:  
 

 
لطفا در صورت فراموش کردن نام کاربری و کلمه عبور یا وجود هر گونه پرسش درباره سامانه ارزیابی با ایمیل info@arzyabi.ir یا شماره 66460363 تماس حاصل فرمایید. دریافت مجموعه گزارشات ارزیابی http://arzyabi.ir/arzyabi.ir.zip